Enter the content which will be displayed in sticky bar
KONTAKTUJTE NÁS

Chcete sa natrvalo zbaviť škodcov?Potrebujete efektívne a ekologicky vyčistiť upchatú kanalizáciu alebo odtoky?Kontaktujte profesionálov vo svojom obore.


DERATIZÁCIA

Deratizácia je systém alebo súhrn systémov zameraný na reguláciu škodlivých hlodavcov. Vykonáva sa za účelom ochrany ľudského zdravia a zabráneniu ekonomickým škodám.

DEZINSEKCIA

Cieľom dezinsekcie je ničenie škodlivého hmyzu alebo článkonožcov. Hmyz je významný hlavne z hygienického hľadiska ako prenášač choroboplodných zárodkov a ochorení.

DEZINFEKCIA

Dezinfekcia je zameraná na likvidáciu mikroorganizmov za použitia chemických prípravkov, ktoré majú za cieľ prerušiť cestu nákazy od zdroja k vnímavému jedincovi.

PROBLÉM SO ŠKODCAMI?UPCHATÉ ODTOKY?
VOLAJTE ODBORNÍKOV.Svojim klientom ponúkame dlhoročné skúsenosti a úplnú diskrétnosť. V súčasnej dobe firma Deratiz poskytuje servis po celej Slovenskej republike.

+421 944 298 405, +421 949 199 162 | info@deratiz.sk

Image Caption as a ToolTip