About admin

Nezabudnite na jarnú celoplošnú deratizáciu

GettyImages-505324285-56e5f5a33df78c5ba0574121

Potkany sú inteligentné, veľmi odolné a desivo rýchlo sa množia. Majú dobrý čuch a sluch, vedia šplhať, pretiahnu sa každým otvorom, sú žravé a nepriamo spôsobili smrť miliónov ľudí.

Vydržia všetko

Potkany majú obdivuhodnú výdrž, a to v mnohých ohľadoch. Prežijú pád z výšky až 15 metrov, dokážu prehrýzť aj pevné materiály, ako kov alebo betón, bez problémov zvládajú plávanie aj pod vodou – dokonca vydržia šliapať vodu až 3 dni v kuse. S ich schopnosťou prežiť súvisí aj ich inteligencia. Potkany si vedia vypracovať niekoľko stratégií, ktoré v rôznom prostredí menia a vyvíjajú.

V literatúre sa tiež často objavuje zmienka o tom, že potkany a krysy môžu prežiť aj explóziu atómovej bomby. Nie je to síce úplne pravda, ale nemá to k pravde ďaleko. V oblastiach kde sa konali testy jadrových zbraní, vedci o pár rokov neskôr našli živé potkany. Ako je to možné? Potkany samotné jadrové výbuchy zrejme neprežili, ale do oblasti sa s najvyššou pravdepodobnosťou dostali až po nich. DNA týchto potkanov sa ale zmenila kvôli rádioaktivite, pred explóziami totiž v danej oblasti pozorovali úplne iný druh potkana, ako po explóziách. Aj v krajinách, kde sa na ich zabíjanie používali chemikálie, si potkany vyvinuli pozoruhodnú odolnosť proti väčšine štandardných jedov a preto musia výrobcovia vyvíjať stále nové druhy otráv a nástrah.

Nespočítate ich

Potkany sa množia neskutočnou rýchlosťou. Samica sa môže počas šesťhodinového obdobia plodnosti spáriť až s 500 samcami – a toto obdobie má za rok 15-krát. Potkany sa môžu páriť od veku troch mesiacov až do smrti – umierajú vo veku jeden až troch rokov. Jeden pár teda môže za rok priviesť na svet až 2 000 mláďat. Desivá predstava… Ak ich necháte množiť sa, dokážu počas niekoľkých málo mesiacov svoju populáciu znásobiť – ak majú dostatok potravy. A to v západných mestách, kde v smetných košoch skončí asi 40 percent potravín, naozaj nie je problém.

Počas ekonomickej krízy veľa miest ubrala financie určené na kontrolu potkanej populácie a už za rok sa ukázalo, aká veľká chyba to bola. Keď po roku prebehol odhad počtu potkanov v krajinách EÚ, bolo ich 80 miliónov a ich počet len v dvoch rokoch stúpol o 200 percent. Väčšina západných vlád odhaduje, že na každého obyvateľa pripadá najmenej jedna krysa.

Sú smrtiace

V hororových príbehoch sa často objavujú kŕdle potkanov, ktorá zabíjajú čokoľvek vo svojom dosahu. Ani toto nie je úplne vymyslené. Potkany naozaj dokážu spoločnými silami zabiť aj oveľa väčšiu korisť, dokonca aj človeka.

Okrem toho krysy a potkany prenášajú pekný zoznam nákazlivých chorôb. Napríklad Weilovu žltačku, leptospirózu, toxoplazmózu, besnotu, salmonelózu, giardiázu, lymfocytárnu choriomeningitídu, myší týfus, tuberkulózu, encefalitídu, potkaniu škvrnivku a tularémiu. Majú však na svedomí tiež morovú epidémiu v Európe, práve kvôli potkanom sa čierna smrť rozšírila po svete tak rýchlo. Zomrelo na ňu 25 milónov ľudí – prakticky celá tretina Európy.

Prevencia – potrebná a aj povinná

A tak aby sa dosiahla minimalizácia príslušného epidemiologického rizika v oblasti verejného zdravia, je potrebné pravidelne vykonávať opatrenia na reguláciu populácií myší a potkanov.

Jediným efektívnym spôsobom regulácie populácií škodlivých hlodavcov je pravidelná celoplošná deratizácia vykonávaná najmenej dvakrát ročne biocídnymi prípravkami určenými a schválenými na tento účel. Príslušný termín takejto akcie sa stanovuje podľa znalostí o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov, a to každoročne v jarných a jesenných mesiacoch. Celoplošný a zároveň synchrónny výkon deratizácie má zabezpečiť čo najefektívnejšiu likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a má zároveň zabrániť ich migrácii z deratizačne ošetrených objektov a plôch do objektov takto neošetrených.

Celoplošná jarná deratizácia (regulácia živočíšnych škodcov) sa koná na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja v období od 01.04.2018 do 15.05.2018, s tým že:

1. obce vykonajú deratizáciu v objektoch a na verejných priestranstvách v správe alebo majetku obcí;

2. fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovorekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov i skládok odpadov; fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom odborných firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov;

3. fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie; fyzické osoby – občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.